// google analytics zaciatok // google analytics koniec
SK CZ EN
 • Home
 • O nás
 • Produkty
 • Kalibrační laboratoř
 • Školení
 • Služby
 • Akce
 • Download
 • Kontakt

Nákupní košik:

Kalibračné laboratórium
Produkty
Agenda

Obchodní agenda

Expedice zboží

Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu na místo a způsobem, které uvedl v objednávkovém (Nákupní košík) a registračním formuláři internetového obchodu PROFiber Networking, v termínu uvedeném v potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží bude dodáno v originálním balení výrobce s dodacím a záručním listem. V případě vzniku okolností, které by bránily dodržet termín dodání, informuje prodávající kupujícího bezodkladně o vzniklé situaci a dohodne s kupujícím náhradní termín dodávky zboží.
Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží na území České republiky a Slovenské republiky.

Podmínkou pro dodání zboží jsou :

 • Závazné potvrzení objednávky prodávajícím včetně stanoveného termínu dodání zboží
 • Provedení dohodnutého způsobu platby prodávajícímu

Způsoby dodání zboží

Osobní odběr v sídle prodávajícího 

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle společnosti PROFiber Networking CZ s.r.o. na adrese Mezi Vodami 205/29, Praha 4, 143 00. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky, faxem nebo e-mailem podle údajů na objednávce, a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění uvedených podmínek pro dodání zboží. Nevyzvedne-li si kupující zboží do 14 kalendářních dnů po sjednaném termínu osobního odběru, je prodávající oprávněn zboží uskladnit a k ceně plnění účtovat skladné. Skladné je účtováno zpravidla ve výši 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 30 kalendářních dní. Po uplynutí lhůty 30 dní má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Náklady vzniklé v důsledku tohoto odstoupení od smlouvy je povinen uhradit kupující. 

Dodání zboží dopravcem s dobírkou

 

 

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku na dodací adresu uvedenou kupujícím objednávkovém (Nákupní košík) resp. registračním formuláři internetovém obchodu PROFiber Networking. Dopravci je zboží předáno nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění podmínek pro dodání zboží. Dopravce doručuje zásilky podle konkrétních podmínek stanovených Obchodními podmínkami konkrétního dopravce. 

Dodání zboží dopravcem bez dobírky 

Zboží je zasláno dopravcem na dodací adresu na území České republiky nebo Slovenska uvedenou kupujícím v objednávkovém (Nákupní košík) resp. registračním formuláři internetovém obchodu PROFiber Networking. Dopravci je zboží předáno nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění podmínek pro dodání zboží. Způsob platby kupujícího je stanoven v objednávkovém formuláři internetového obchodu PROFiber Networking. Dopravce doručuje zásilky dle podmínek stanovených Obchodními podmínkami konkrétního dopravce. 

Dopravné a balné : 

K ceně zboží je účtováno poštovné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne 30 000 Kč. Při odběru zboží nad 30 000 Kč a při osobním odběru v sídle je poštovné a balné zdarma.
Cena dopravného : Řídí se ceníkem konkrétního dopravce a není zahrnuta v konečné ceně objednávky. Ceníky dopravce jsou k dispozici na internetových stránkách dopravce.

Smluvní dopravci společnosti PROFiber Networking:

 • PPL www.ppl.cz
 • FedEx www.fedex.cz
 • DHL www.dhl.cz
 • TNT www.tnt.cz
 • Česká pošta a.s. www.ceskaposta.cz