// google analytics zaciatok // google analytics koniec
SK CZ EN
  • Home
  • O nás
  • Produkty
  • Kalibrační laboratoř
  • Školení
  • Služby
  • Akce
  • Download
  • Kontakt

Nákupní košik:

Kalibračné laboratórium
Produkty
Agenda

Bridge Technologies - Kompletní portfolio je založeno na principu rozmístění monitorovacích sond, které jsou schopny monitorování kvality televizního signálu v daném místě sítě a v reálném čase. Kontrola kvality je vyhodnocována pomocí klíčových parametrů a indikátorů od problémů na síťové vrstvě až po degradaci samotného obrazu v důsledku chyb na kódovacím zařízení zdrojového obrazu. Zařízení lze nasadit od robustních řešení pro hlavní Headend přes sondy na páteřní a distribuční uzly sítě až po malé sondy pro koncového uživatele.