// google analytics zaciatok // google analytics koniec
SK CZ EN
 • Home
 • O nás
 • Produkty
 • Kalibrační laboratoř
 • Školení
 • Služby
 • Akce
 • Download
 • Kontakt

Nákupní košik:

Služby
Kalibračné laboratórium
Produkty
Agenda

Kalibrace

Kalibrační laboratoř společnosti PROFiber Networking je v provozu od roku 2015 a nachází se  v Trnavě na Slovensku. Za použití nejmodernějšího vybavení provádíme servis a kalibrace měřidel pro vláknovou optiku, optické komunikace, telekomunikační sítě a datakomunikace. Naše služby poskytujeme zákazníkům nejen v České a Slovenské republice, ale i v sousedních zemích.

 • Kalibrační metody dle mezinárodních technických norem a doporučení
 • Splňujeme podmínky a náležitosti kalibračních laboratoří dle českého zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. i podle slovenského zákona č. 142/2000 Z. z.
 • Zavedený systém řízení jakosti dle EN ISO 9001:2008
 • Zapůjčení záložních měřidel po dobu kalibrace
 • Expresní kalibrace
 • Certifikované servisní středisko EXFO CSC - Certified Service Center
 • Kalibrace včetně výměny optických konektorů
 • Nastavení kalibračních konstant v měřidle (adjustace)
 • Software upgrade měřidel součástí kalibrace

Kalibrace dle standardů, certifikace
Kalibrační metody jsou plně v souladu s mezinárodními standardy EN ISO 9001:2008 a zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. Naše pracoviště je součástí EXFO certifikovaných servisních center (EXFO CSC). U kalibračních a servisních činností postupujeme dle doporučením výrobce.


Kalibrujeme
Kalibrujeme měřidla všech výrobců.

Druhy podporovaných měřidel ke kalibraci:

 • měřidla optického výkonu 
 • zdroje optického záření 
 • automatická měřidla optického útlumu
 • optické reflektometry (OTDR)
 • optické spektrální analyzátory (OSA)
 • variabilní optické útlumové články
 • Ethernet testery a testery pro datakomunikace, telekomunikace


Expresní kalibrace
Naše kalibrační laboratoř nabízí expresní kalibrace. Vaše měřidlo můžeme nakalibrovat přednostně do 3 pracovních dní ode dne doručení do laboratoře v Trnavě.


Komplexní kontrola a software upgrade Vašeho měřidla
V průběhu kalibrace zkontrolujeme funkčnost vašeho měřidla nebo platformy. Součástí kalibrace měřidel EXFO je výměna poškozených krytek konektorů, krytek detektorů, šroubů a jiných drobnýh částí přístrojů. Automaticky provádíme upgrade vašeho měřidla na aktuální verzi softwaru/firmwaru, aby byla zaručena řádná funkce měřidla. Nové verze softwaru mohou přinášet i nové funkce vašemu měřidlu.


Zkontrolujte si konektor Vašeho měřidla
Našim zákazníkům zdarma umožňujeme kontrolu optického konektoru měřidla, nebo předřadného vlákna. Kontrolu provádíme videomikroskopem se softwarem ConnectoMax pro vyhodnocení kvality konektroru dle standardu IEC 61300-3-35, 1.0.


Výměna optického konektoru součástí kalibrace 
Kvalita optického konektoru měřidla výrazně ovlivňuje výsledky měření. Kalibrace měřidla s poškozeným konektorem není vhodná. Poškozený konektor může zkreslit výsledky kalibrace. Odborníci z naší kalibrační laboratoře si tuto skutečnost uvědomují, proto je u měřidel EXFO součástí kalibrace i výměna optického konektoru.


Nastavení kalibračních konstant měřidla
Bude-li u Vašeho měřidla EXFO zjištěna odchylka, provedeme nastavení kalibračních konstant v paměti měřidla, tzv. adjustaci. Vaše měřidlo bude výsledky měření zobrazovat již s korigovanou odchylkou stupnice.


Záložní měřidlo po dobu kalibrace
Nabízíme zapůjčení záložního měřidla po dobu kalibrace Vašeho měřidla. Zapůjčením měřidla se vyvarujete prostojům a nenaruší se váš pracovní plán. Cena za zapůjčení měřidla je zvýhodněna slevou 50% z běžného ceníku zápůjček.


Doručení měřidla do kalibrační laboratoře
Vaše měřidlo můžete ke kalibaraci předat osobně nebo zaslat přepravní společností. Místa pro zaslání nebo osobní předání jsou v Praze a Trnavě.


Kontakt pro cenovou nabídku
Pro bližší informace o cenách kalibrací kontaktujte 
servis(zavinac)profiber.eu nebo +420 225 152 050.