Katalóg Produktov
Menu

EXFO SPSB-EF Encircled Flux vidový kondicionér

  • EF-kompatibilní podle TIA-526-14-B a IEC 61280-4-1 Ed. 2.0
  • Optimalizován pro měření útlumu mnohovidových vláken
  • Tier-1/2 testování mnohovidových vláken podle TIA-568
  • Referenční konektory s přísnými výrobními tolerancemi pro maximální přesnost a opakovatelnost

EXFO SPSB-EF Encircled Flux vidový kondicionér

Co je to Encircled Flux

  • Encircled Flux (EF) je nový standard, který definuje podmínky buzení MM vláken podle specifikací  TIA-526-14-B a IEC 61280-4-1 Ed. 2.0.
  • Ať už pro velkoobjemové data centrum, nové vysokorychlostní datové sítě s mnohovidovými vlákny fungují s mnohem přísnějšími tolerancemi než kdy dříve.
  • Mnohovidová vlákna se obtížně testují, protože výsledky velmi závisí na výstupních podmínkách buzení každého testovacího zařízení. Testování s jiným testovacím zařízením často poskytne jiné výsledky, někdy vyšší, než je limit pro útlum optické trasy. To může zmást technika či učinit lokalizaci poruchy nemožnou. S EF kondicionérem se mohou společnosti instalující kabely spolehnout na reálné a konzistentní výsledky měření útlumu pro provádění troubleshootingu.

Konzistentnost a opakovatelnost  

EXFO EF launch conditioner optimalizuje vybuzení MM vlákna, což zaručuje vybuzení vlákna dle EF šablony pro 850 a 1300 nm. To umožňuje technikům získat spolehlivé, konzistentní a opakovatelné výsledky již během výstavby. Generovaná testovací dokumentace pomůže s přípravou sítí na budoucí upgrade. 

Potřeba předřadných vláken

Charakterizace linky je často prováděna pomocí OTDR. Ale i pokud má OTDR nejkratší mrtvé zóny, neumožní charakterizaci prvního a posledního konektoru bez předřadného vlákna. Důvodem je to, že hodnota útlumu spojená s událostí je rozdíl mezi úrovněmi zpětného odrazu měřenými před a po události. Pro vypořádání se s mrtvou zónou OTDR je vyžadováno vložení jisté délky vlákna mezi OTDR port a první konektor testovaného vlákna trasy, aby bylo možné změřit úroveň zpětného odrazu před prvním konektorem. Na druhém konci linky je za posledním konektorem přidáno vlákno o stejné délce.

Pro změření útlumu prvního a posledního konektoru je důležité použít předřadné a zařadné vlákno. SPSB-EF obsahuje 30 m vlákna, které umožňují charakterizaci útlumu po celé délce vlákna a přitom udrží EF podmínky buzení až po první konektor trasy. Díky dodržení EF standardů jsou při troubleshootingu vysokorychlostních high-tech mnohovidových tras snadno lokalizovány poruchy (vadné konektory atd.).

Technické parametry

  • celkový vložný útlum < 1 dB
  • délka optického vlákna 34 m
  • EF buzení garantováno pro MM 50 um,  850 nm /1300 nm 

Výrobce

EXFO Inc, Kanada


Produkt manažer:

Marcel Mondočko
Technický špecialista predaja
Josef Beran
Technický specialista prodeje


Datasheet

název typ kB
EXFO_spec_sheet_Encircled_Flux_V3_en pdf 1.62M

Manuály - Dostupné po přihlášení.

Produkt neobsahuje manuály.

Software & download - Kompletní ponuka softvéru je dostupná po přihlášení.

Produkt neobsahuje software.

Příslušenství

Produkt neobsahuje příslušenství.
To Top