Katalóg Produktov
Menu

Školenia a akcie DetailFO-01 Základy vláknovej optiky

Najbližšie termíny na ktoré je možné sa prihlásiť:

Základný kurz

AKADÉMIA VLÁKNOVEJ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ ®

 

FO-01 Základy vláknovej optiky

"1 deň vo vláknovej optike..."


Anotácia:

Cieľom kurzu je poskytnúť základné znalosti vrátane praktických skúseností pre prácu s optickými vláknami. Kurz je vhodný pre menej skúsených pracovníkov v odbore vláknovej optiky a optických komunikácii. Je tiež vhodný pre všetkých, ktorí v odbore už nejaký čas pôsobia, ale chýba im širší základ a radi by sa na niektoré nejasnosti spýtali. Bez dobrej predstavy o tom, ako optické vlákna pracujú, aké majú parametre a aké sú ich aplikácie, sa len ťažko vyhnete chybám pri návrhu, inštalácii a prevádzky optických sieti.

Na tento úvodný kurz  nadväzuje celá rada špecializovaných kurzov AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®

Rozsah a miesto konania:

 • 1 deň (9:00 – 16:00 hod)

Školenie je určené pre:

 • Projektantov, plánovanie a návrh siete
 • Montážnych pracovníkov, zložky výstavby, stavbyvedúcich, technikov
 • Servisných technikov, pracovníkov prevádzky alebo dohľadu siete
 • Manažérov a vedúcich pracovníkov
 • Výskumných a vývojových pracovníkov
 • Školy a pedagogických pracovníkov

pracujúci  v oblasti:

 • Optických komunikácii v transportných, metropolitných a prístupových sieťach, v sieťach NGN/NGA
 • Datakomunikačných a kabelážnych systémov, v enterprise networks, datacentier
 • Meranie a regulácia, automotive, priemyselných aplikácii vláknovej optiky
 • Optických vláknových senzorov, špeciálnych aplikácii vláknovej optiky

Program:

 • Princípy prenosu signálu optickým vláknom
 • Typy optických vlákien a ich vlastnosti
 • Spojovanie optických vlákien
 • Typy optických konektorov
 • Čistenie a inšpekcia optických konektorov
 • Optická trasa a jej komponenty
 • Optické káble a ich základné charakteristiky
 • Hlavné parametre optických trás
 • Optický prenosový systém a jeho nasadenie na trasu
 • Meranie výkonu a útlmu
 • Aktívne súčiastky na optickej trase
 • Optické káble a ich inštalácia
 • Spájanie optických trás (zváraie/mechanické spojky)

 

Praktické ukážky:

 • Optické patchcordy, konektory, spojky- vyznáte sa v nich?
 • Čistenie a inšpekcia optických konektorov
 • Zaistenie ohybov na trase
 • Príprava optického vlákna pre zváranie
 • Zváranie automatickou zváračkou
 • Meranie výkonu a útlmu optického vlákna

Každý účastník obdrží:

 • Certifikát o absolvovaní školenia
 • Elektronický prístup k stiahnutiu prednášok
 • Riešené príklady, prípadne krátky test vedomosti
 • Možnosť nákupu ďalšej odbornej literatúry na mieste
 • Občerstvenie počas školenia  

Cena:   160,00 EUR bez DPH

To Top