Katalóg Produktov
Menu

Inšpekcia a čistenie optických konektorov

Použitím optických konektorov vznikne jednoduché a rozoberateľné spojenie vlákien.
Ukončenie optického vlákna sa robí v továrni zalepením vlákna priamo do tela konektora, alebo v teréne navarením pigtailu alebo špeciálneho Splice-On-Connectoru pomocou zváračky optických vlákien.
      


Konektory sú navrhnuté tak, aby pomocou spojky (spojovacieho adaptéru optického konektoru) boli vlákna z oboch strán čo najpresnejšie navedené proti sebe a dosadli na seba bez vzduchovej medzery. A presne to môže prekaziť nečistota. Zapojením znečisteného konektoru môže prísť k zvýšeniu vložného útlmu alebo zhoršeniu odrazu a dokonca k poškodeniu konektora samotného. Podľa prieskumu NTT AT je až 80 % chýb v optických sieťach spôsobené zapojením znečistených alebo poškodených konektorov.
      

Čo môže konektor znečistiť? Najčastejšie je to prach zo vzduchu alebo mastnota z pokožky technika, ktorý sa konektora pri neopatrnej manipulácii dotkne prstami. Na konektor sa môže špina preniesť aj zo znečisteného konektora, napríklad meracieho patchcordu. Naviac pri spájaní a rozpájaní konektorov vzniká elektrostatický náboj, ktorý môže prach z okolia pritiahnuť. Všetky konektory je tak nutné považovať za znečistené. Dokonca i úplne nové konektory z výroby osadené krytkou a uzatvorené v sáčku.

Konektory je potrebné pred každým spojením skontrolovať. K tomu slúžia inšpekčné mikroskopy.  Skôr používané optické mikroskopy boli pre svoje nedostatočné možnosti a nebezpečenstva poškodenia zraku žiarením z vlákna nahradené videomikroskopom, čo je v podstate kamera s vhodnou zostavou čočiek pre priblíženie. To naviac umožňuje obraz digitálne spracovať a urobiť automatickú analýzu a naviac umožňuje obraz digitálne spracovať a spraviť automatickú analýzu vyhodnocovacím softwarom. Ten presne zmeria veľkosti a umiestnenie jednotlivých nečistôt a porovná hodnoty s normou ( CSN EN 61300-3-35 ). Tím odpadá dohadovanie sa a polemizovanie nad tým, čo je ešte v poriadku a čo už nie. V prípade videomikroskopu s automatickým zaostrovaním tak ani nie je možné prehliadnuť chyby na rozostrenom obrázku.
   

Pokiaľ je konektor znečistený, je možné ho vyčistiť. Čistiacich prípravkov a metód je mnoho. Základom sú však bezchĺpkové obrúsky, určené pre optické prvky a vysoko čistý izopropylalkohol, ktorý veľmi účinne rozpúšťa mastnotu, uľahčuje odstránenie všetkých nečistôt z čele konektora a nezanecháva tenký film po odparení. Konektor je potrebné vždy osušiť obrúskom od zbytku izopropylalkoholu. Vhodná je tak kombinovaná metóda čistenia pretiahnutím čela konektora navlhčenej do suchej časti obrúsku.

Ďalšou možnosťou sú tyčinky alebo automatické čistiace perá vhodné predovšetkým pre čistenie konektorov namontovaných napríklad v rozvádzači alebo aktívnych prvkoch cez spojku. Tyčinka sa textilným koncom vsunie do spojky a otočí jedným smerom, pri ktorom na seba nachytá nečistoty. Automatické pero potlačením previnie cez čelo konektoru textilnú niť a otočí tak že prejde celou kontaktnou plochou konektora a nečistoty odvedie.

Po čistení sa konektor opäť skontroluje videomikroskopom, či je skutočne čistý a konektor môžeme zapojiť a zároveň si uložiť protokol o kontrole ako doklad o stave v dobe keď bol technik na mieste. To sa hodí pri odovzdávaní siete ďalším subjektom a pri riešení prípadných reklamácií.

Pri kontrole sa môže odhaliť poškodenie konektora. To vzniká zapojením znečisteného konektora, kde napríklad zrnka prachu môžu poškriabať čelo konektora.
Pokiaľ je konektor poškodený, je nutné ho vymeniť - ustrihnúť a navariť nový pigtail alebo zhotoviť SOC konektor.
V prípade meracieho prístroja alebo aktívneho prvku to je však zložitejšie a ten musí byť odoslaný na opravu. V prípade výmeny konektora v meracom prístroji je nutné spraviť aj kalibráciu tohoto prístroja.
Kalibračné laboratórium PROFiber Networking robí v rámci kalibrácie výmenu poškodených konektorov automaticky zdarma.

 

ĎaLŠIE INFORMÁCIE O INŠPEKCII a ČISTENÍ optických konektorOV JE MOŽNÉ NÁJSŤ NA WEBE SPOLOČNOSTI PROFIBER NETWORKING.


Súvisiace produkty

Pro výše popsané aplikace a standardní situace na síti je vhodná zejména následující měřicí technika:

Chemtronics pero pre čistenie vláknovej optiky Fiberwash MX
 • Odstraňuje širokú škálu znečistenia: prach, oleje, mazivá, buffer gél, zeminu, komplexne znečistenie, soli a ďalšie kontaminanty
 • Bez rezíduí s rýchlym...
Chemtronics čisticí platforma QbE
 • Kompletní systém pro čištění vláknové optiky – nepotřebuje nakupovat náplně či mechanismus nákladný na údržbu
 • Efektivní „mokré“ či „suché“...
Kimberly-Clark Vreckovky Kim Wipes
 • Suché vreckovky Kim Wipes (280 ks vreckoviek)
Menda nádobka s pumpičkou na isopropylalkohol 0,2l
 • Pumpa s otočným zámkom, ktorý možno zamknúť jednoduchým pootočením – vhodná pre cestovanie, bez úniku
 • Vysoko kvalitná polypropylénová pumpa – odolná a...
NTT-AT NEOCLEAN-E Pen Type E3
 • Čistiace pero vhodné k čisteniu optických konektorov v rozvádzači a tiež štandardných patchcordov s ferulou o veľkosti 2,5 mm
NTT-AT NEOCLEAN-M1
 • Čistiace pero pre viacvláknové konektory MPO, MTP®
 • Až 24 vlákien v jednom konektore
 • Rovné aj šikmé leštenie konektorov UPC/APC
 • Pre...
Stlačený vzduch Chemtronics 152a Blast ES1029E
 • Vhodný pro čištění spojovacích adaptérů optických konektorů
 • Objem 400 ml
 • Bezpečný pro plast
 • Extra čisticí síla
 • 100% ultra...
EXFO Inšpekčný videomikroskop — FIP-430B
 • Inšpekčný videomikroskop pre kontrolu optických konektorov
 • Plne automatizovaný proces vrátane automatického zaostrenia
 • Prevádzka bez...
EXFO Inšpekčný videomikroskop — FIP-435B
 • Bezdrôtový inšpekčný videomikroskop pre kontrolu optických konektorov
 • Plne automatizovaný proces vrátane automatického zaostrenia
 • ...
EXFO Adaptér pro multifiber konektory FIPT-400-MF
 • Plně automatický adaptér pro vícevláknové konektory, vyhodnocení ve třech krocích
 • Kompatibilní s inspekčními videomikroskopy EXFO FIP-400B (WiFi i USB)
 • ...

Zápožičky a prenájmy

Někdy potřebujete vyzkoušet novou techniku a seznámit se s ní. Jak se ovládá, jak se vám hodí pro vaše nasazení v projektu atd. Někdy v projektu není alokován rozpočet pro nákup měřicí techniky nebo investice do vlastního vybavení vám nepřipadá rentabilní. Pro tyto účely je vám k dispozici široký sortiment měřidel a servisní techniky z naší měřicí flotily.

EXFO Inšpekčný videomikroskop — FIP-400B Wireless
 • Plno automatizovaný proces na jedno stlačenie tlačidla
 • Kompletne bezdrôtový prístroj napájaný vlastnou batériou
 • Prevádzka bez obrazovky vďaka LED indikácii...
EXFO Inšpekčný videomikroskop — FIP-400B USB
 • Mikroskop pre inšpekciu optických konektorov
 • Plne automatizovaný proces na jedno stlačenie tlačidla
 • Integrovaná analýza čela konektoru (IEC, IPC alebo vlastní...
FITEL S179, 3D automatická zváračka optických vlákien na jadro
 • Odolnosť proti prachu, vode, vetru a nárazom
 • Nízka hmotnosť (2 kg) a nízky profil zváračky
 • Extrémne rýchle zapečenie ochrany za 9s
 • Výdrž...

Expertní měření a supervize projektů

Kromě instruktáže k měření přímo v terénu na vaší síti, jsme schopni a připraveni vaši síť změřit a zpracovat výsledky dle platných norem a pravidel. To může být vhodné zejména u prvních nebo důležitých projektů, kde každá chyba a nekvalita může mít fatální následky. Expertní měření provádíme nejen jako referenční, přejímková/akceptační měření, ale zejména v případě sporů, reklamací, či jiných pochybnostech o kvalitě. Než získáte vlastní dostatečné zkušenosti, jsme připraveni vám poradit, dohlédnout na kvalitu dodávek a dodavatelů nejen sítě, jejích bloků a prvků, ale také služeb montáže a oprav. Při svých expertních činnostech se opíráme o metrologické zázemí a zkušenosti naší kalibrační laboratoře s mezinárodní akreditací dle normy ISO/IEC 17025.


Metrologická a technická podpora

Při kontrole a rozhodování o kvalitě služby nebo sítě je důležité vědět, co měřím, proč to měřím a s jakou přesností to měřím. Nestačí jenom znát teoretické základy, výklad technických norem a osvojit si praktickou stránku měření. Je nutné znát dobře měřicí metodu, parametry svých měřidel a určit si chybu měření, korektně označovanou jako nejistotu měření. K těmto podmínkám patří i platná kalibrace měřidel a metrologická návaznost měřené veličiny a měřených přenosových parametrů. Je nutné mít měřidlo v dobrém technickém stavu, aktuální firmware a kvalitní HW+SW doplňky a příslušenství. O to se starají naši servisní technici a pracovníci kalibrační laboratoře.


Vybrali sme z ponuky školení

Školení se vám může hodit zejména tehdy, pokud si potřebujete osvojit teoretické základy a získat praktické zkušenosti pro váš projekt. Seznámit se nejen obsluhou měřidel, ale i s jejich správným využitím, měřicími metodami a úskalími měřicích aplikací. To může zajímat nejen vás, ale i vaše nové kolegy a méně zkušené dodavatele. Náš tým lektorů a odborníků je schopen poskytnout konzultace k vašemu projektu nebo instruktáž měření a kontroly parametrů přímo v terénu na vaší síti.

K problematice diagnostiky a troubleshootingu jsou vhodné zejména následující kurzy AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®:

To Top