Katalóg Produktov
Menu
Katalóg produktov

» meracia technika - optické komunikácie a optoelektronika » software

EXFO Intelligent Optical Link Mapper — iOLM
 • Automatizované meranie, ktoré sa dynamicky prispôsobí každej optickej trase
 • Kombinácia mnohých pulzov a viacej vlnových dĺžok do jedného merania
 • Inteligentná metóda zobrazenia do jedného grafického prehľadu
 • Dôkladná diagnostika udalostí a kontrola procesu merania
 • Konsolidácia merania v oboch smeroch do jediného výstupu
 • Generovanie OTDR trace súborov (.sor)
 • Automatické prahové hodnoty TIA/IEC pre datacentrá
 • Testovanie dvoch vlákien naraz vďaka testovaciemu módu loopback
EXFO FastReporter 3

Software na spracovanie nameraných dát z optických sietí

 • Intuitívne grafické rozhranie
 • Automatizované hromadné spracovanie meraní
 • Projektové šablóny podľa limitov investora
 • Úpravy výstupných protokolov podľa požiadavkou investora
 • Obojsmerná analýza za celý profil káblu
 • Nástroj pre detekciu duplicitných meraní
 • Report vo formátoch PDF, Excel a HTML
To Top