Katalóg Produktov
Menu
Katalóg produktov

» Meracia technika - optické komunikácie a optoelektronika » Software

Nástroje uľahčujúce prácu technikom i manažérom, pomocou automatizovaných postupov, hromadného generovania výstupných protokolov a preddefinovaných šablon projektov. Posuňte sa od manuálnej činnosti k systematickým a automatickým procesom, ktoré umožnia vyhotovenie viac úloh za rovnaký čas a minimalizujú chybovosť.

EXFO Intelligent Optical Link Mapper — iOLM
  • Automatizované meranie, ktoré sa dynamicky prispôsobí každej optickej trase
  • Kombinácia mnohých pulzov a viacej vlnových dĺžok do jedného merania
  • Inteligentná metóda zobrazenia do jedného grafického prehľadu
  • Dôkladná diagnostika udalostí a kontrola procesu merania
  • Konsolidácia merania v oboch smeroch do jediného výstupu
  • Generovanie OTDR trace súborov (.sor)
  • Automatické prahové hodnoty TIA/IEC pre datacentrá
  • Testovanie dvoch vlákien naraz vďaka testovaciemu módu loopback
EXFO FastReporter 3

Software na spracovanie nameraných dát z optických sietí

  • Intuitívne grafické rozhranie
  • Automatizované hromadné spracovanie meraní
  • Projektové šablóny podľa limitov investora
  • Úpravy výstupných protokolov podľa požiadavkou investora
  • Obojsmerná analýza za celý profil káblu
  • Nástroj pre detekciu duplicitných meraní
  • Report vo formátoch PDF, Excel a HTML
EXFO TestFlow

Nástroj pre automatické meranie a vyhodnotenie

  • Plne automatické meracie postupy
  • Automatická konfigurácia testu a popisov
  • Eliminácia opakovaných výjazdov
  • Súhrnné reporty, štatistiky a história
  • Automatické porovnanie so štandardmi
  • Priama väzba do FastReporter 3
To Top