Katalóg Produktov
Menu

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY

Osobné údaje

Vyplnením a odoslaním registračného formulára vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas s poskytnutím vyššie uvedených údajov spoločnosti PROFiber Networking v súlade so zákonom 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov a ďalšími právnymi predpismi, aby spracovala u uchovala moje osobné údaje do neurčitej doby za účelom registrácie mojej osoby, oznámení aktuálnych informácií o seminári / vzdelávacích a marketingových akcií ( najmä pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing a sms ). Týmto prehlasujem, že všetky moje uvedené údaje sú pravdivé a správne.

Som si vedomý/á svojho práva, ktoré umožňuje súhlas k uchovaniu a spracovaniu osobných údajov hocikedy písomne odvolať. Súhlas k nadobudnutiu audiovizuálnych materiálov Som si vedomý/á, že na seminároch môžu byť vyhotovované audiovizuálne materiály ( s možnosťou zachytenia inej osoby v podobe obrazového , alebo zvukového záznamu ). Vyplnením a odoslaním registračného formulára ďakuje spoločnosť PROFiber Networking písomný súhlas s vyhotovením takýchto záznamov mojej osoby, s jej ďalším spracovaním a zverejnením.

To Top