Katalóg Produktov
Menu

Servis a kalibrácie

KALIBRAČNÉ LABORATÓRIUM AKREDITOVANÉ SNAS pod číslom 527/K-101

                                            

Medzinárodné kalibračné laboratórium spoločnosti PROFiber Networking je v prevádzke od roku 2015 a nachádza sa v Trnave.

 

Za použitia najmodernejšieho vybavenia vykonávame servis a kalibrácie meradiel pre vláknovú optiku, optické komunikácie, telekomunikačné siete a datakomunikácie. Naše služby poskytujeme zákazníkom v celej Európe.  Výsledkom Kalibrácie je kalibračný štítok a kalibračný certifikát.

 

Kalibrujeme


Expresné kalibrácie
Naše kalibračné laboratórium ponúka expresné kalibrácie. Vaše meradlo môžeme nakalibrovať prednostne do 24 h!

Kalibrácie podľa štandardov
Kalibračné metódy sú plne v súlade s medzinárodnými štandardmi a zákonom o metrológii č. 157/2018 Z. z. Naše pracovisko je súčasťou EXFO certifikovaných servisných centier (EXFO CSC).

Automatické upozornenia na blížiacu sa expiráciu kalibrácie
Online si môžete sledovať zostávajúcu dobu do expirácie kalibracie.
Upozornenia mailom.
Online archív kalibračných certifikátov.

rekal perioda

Servisné stredisko
Naša spoločnosť je autorizonaným servisným strediskom pre meracie prístroje EXFO a zváračky Furukawa FITEL.

 


 

To Top