Katalóg Produktov
Menu

Doporučené měření optické kabeláže v datacentrech

Společnost PROFiber Networking doporučuje provést všechna následující měření po instalaci optické jednovidové (SMF) a mnohovidové (MMF) kabeláže v datacentrech , s cílem co nejlépe a nejpřesněji ověřit a doložit kvalitu:


1. Všeobecné požadavky na měření

Obr. 1 Znázornění permanent link a channel mezi koncovými zařízeními (equipment EQP)


2. Měření vložného útlumu optické SMF a MMF kabeláže přímou metodou

2.1 Měření SMF kabeláže je nutné vykonávat v souladu s normou IEC 14763-3 a to na vlnových délkách 1310 nm a 1550 nm.

Obr. 2 Měření permanent link dle metody 9.1.1.3 Link test method

Obr. 3 Měření channel dle metody 9.1.1.2 Channel test method

2.2 Měření MMF kabeláže je nutné vykonávat v souladu s normou  IEC 14763-3 na vlnových délkách 850 nm a 1300 nm.

Obr. 4 Měření permanent link dle metody 9.1.1.3 Link test method

Obr. 5 Měření channel dle metody 9.1.1.2 Channel test method


3. Měření metodou OTDR

3.1 Při měření OTDR je nutné použít předřadné i zařadné vlákno a měřit v souladu s normou IEC 14763-3 9.1.2 OTDR.

3.2. Měření SMF kabeláže provádět obousměrně v souladu s normou IEC 14763-3 na vlnových délkách 1310 nm a 1550nm.

Obr. 6 Měření permanent link dle metody 9.1.2.3 OTDR

 

3.2.2 Při měření konfigurace channel použít metodu 9.1.2.2 Treatment of channel test results.   

                                                     

Obr. 7 Měření channel dle metody  9.1.2.2 OTDR

3.3 Měření MMF kabeláže provádět obousměrně v souladu s normou  IEC 14763-3 na vlnových délkách 850 nm a 1300 nm.

Obr. 8 Měření permanent link dle metody 9.1.2.3 OTDR

Obr. 9 Měření channel dle metody  9.1.2.2 OTDR

3.4 Po měření je nutné vyhodnotit parametry součástek na trase (tj. události v tabulce poruch iOLM/OTDR) a porovnat je s  hodnotami zadanými investorem. Patří k nim hodnoty IL a RL konektorových spojení, IL svárů, IL a ORL celé trasy na vlnových délkách pro SMF 1310 nm a 1550 nm a pro MMF 850 nm a 1300 nm.

Rozsah implementace uvedených doporučení  je na rozhodnutí investora.

Pro více informací prosím kontaktujte naše specialisty.

 


Související produkty

Pro výše popsané aplikace a standardní situace na síti je vhodná zejména následující měřicí technika:

NTT-AT Mini NEOCLEAN-EZ1
 • Mini Neoclean EZ
 • Určený pro čištění 1,25 mm ferulí optických konektorů (LC, MU)
 • Náplň na 400 čisticích cyklů
NTT-AT Mini NEOCLEAN-EZ3
 • Mini Neoclean EZ
 • Určený pro čištění 2,5mm ferulí optických konektorů (SC, E2000, FC, ST)
 • S připojeným adaptérem lze čistit i 2mm feruli...
EXFO LAN/WAN Access OTDR — FTB-720C
 • Dynamický rozsah 36 dB
 • Krátká mrtvá zóna  0.7 m pro přesnou diagnostiku událostí
 • Testování na vlnových délkách 850/1300nm MM a 1310/1550/1625nm...
EXFO MaxTester 940 945 Telco OLTS
 • Plně automatické obousměrné měření za 3s
 • Přesné testování velmi krátkých tras
 • Asistent reference, animované zobrazení krok za krokem
 • Podpora...
EXFO MaxTester 940 Certifikační OLTS
 • Certifikace optické kabeláže nejen v datových centrech
 • Plně automatické obousměrné měření za 3s
 • Asistent reference, animované zobrazení krok za...
EXFO FastReporter 3

ZDARMA Software pro zpracování naměřených dat z optických sítí

 • Plná verze programu nově ZDARMA
 • Intuitivní grafické rozhraní
 • ...

Expertní měření a supervize projektů

Kromě instruktáže k měření přímo v terénu na vaší síti, jsme schopni a připraveni vaši síť změřit a zpracovat výsledky dle platných norem a pravidel. To může být vhodné zejména u prvních nebo důležitých projektů, kde každá chyba a nekvalita může mít fatální následky. Expertní měření provádíme nejen jako referenční, přejímková/akceptační měření, ale zejména v případě sporů, reklamací, či jiných pochybnostech o kvalitě. Než získáte vlastní dostatečné zkušenosti, jsme připraveni vám poradit, dohlédnout na kvalitu dodávek a dodavatelů nejen sítě, jejích bloků a prvků, ale také služeb montáže a oprav. Při svých expertních činnostech se opíráme o metrologické zázemí a zkušenosti naší kalibrační laboratoře s mezinárodní akreditací dle normy ISO/IEC 17025.


Metrologická a technická podpora

Při kontrole a rozhodování o kvalitě služby nebo sítě je důležité vědět, co měřím, proč to měřím a s jakou přesností to měřím. Nestačí jenom znát teoretické základy, výklad technických norem a osvojit si praktickou stránku měření. Je nutné znát dobře měřicí metodu, parametry svých měřidel a určit si chybu měření, korektně označovanou jako nejistotu měření. K těmto podmínkám patří i platná kalibrace měřidel a metrologická návaznost měřené veličiny a měřených přenosových parametrů. Je nutné mít měřidlo v dobrém technickém stavu, aktuální firmware a kvalitní HW+SW doplňky a příslušenství. O to se starají naši servisní technici a pracovníci kalibrační laboratoře.


Vybíráme z nabídky školení

Školení se vám může hodit zejména tehdy, pokud si potřebujete osvojit teoretické základy a získat praktické zkušenosti pro váš projekt. Seznámit se nejen obsluhou měřidel, ale i s jejich správným využitím, měřicími metodami a úskalími měřicích aplikací. To může zajímat nejen vás, ale i vaše nové kolegy a méně zkušené dodavatele. Náš tým lektorů a odborníků je schopen poskytnout konzultace k vašemu projektu nebo instruktáž měření a kontroly parametrů přímo v terénu na vaší síti.

K problematice diagnostiky a troubleshootingu jsou vhodné zejména následující kurzy AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®:

To Top