Katalóg Produktov
Menu

Projekt financovaný EÚ

 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Bernolákova 2, 917 01 Trnava

Názov projektu:

Obstaranie high-tech technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti PROFiber Networking  s.r.o.

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je vybudovanie akreditovaného kalibračného laboratória meradiel pre vláknovú optiku a optické komunikácie

 

Špecifické ciele:

·         Rozšírenie segmentu trhu, ktorým je kalibrácia meracích zariadení.

·         Zvýšenie tržieb z poskytovania služieb.

·         Nárast pridanej hodnoty na zamestnanca pri zvýšení počtu zamestnancov.

 

Východiskový stav:

Spoločnosť PROFiber Networking s.r.o. sa od začiatku formuje ako líder na trhu a usiluje sa byť nositeľom inovácií a pokroku v oblasti meracej techniky pre telekomunikačné siete.

V Slovenskej republike úplne absentuje subjekt, ktorý by bol schopný na meracej technike v rámci servisných úkonov meniť konektory, ktoré sa počas používania pomerne rýchlo opotrebúvajú. Cieľom spoločnosti PROFiber Networking s.r.o. je  vyriešiť tento problém  rozšírením existujúceho servisného strediska o kalibračné zostavy, ktoré umožnia prekalibrovať prístroj po servise/výmene konektorov. Kalibrácia je nutná po každom zásahu do konektorovej časti prístrojov, nakoľko sa zásadne mení jeho presnosť výmenou, resp. zmenou vlastností konektora. V súčasnom období sa prístroje musia zasielať na výmenu konektora a kalibráciu napríklad do Anglicka, Kanady a Japonska.

Stav po realizácii projektu:

 

Spoločnosť PROFiber Networking s.r.o. je lídrom na trhu s meracou technikou a preto má záujem poskytnúť na Slovensku aj službu kalibrácie, čo je služba z vysokou pridanou hodnotou a umožní vytvoriť trvalo udržateľné pracovné miesta. Pracovné miesta budú vytvorené v sektore, v ktorom sa do budúcna  predpokladá vysoký rast. Vytvorené miesta nebudú zaťažovať životné prostredie, nakoľko sa jedna o tzv. „čistú prevádzku“, ktorá neprodukuje žiaden odpad.

Názov a sídlo prijímateľa:

PROFiber Networking s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava

Dátum začatia realizácie projektu:

29.03.2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

30.06.2015

Logo operačného programu:

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk

www.opkahr.sk

www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

89 430,00 €

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu (uvedené musí byť pravidelne aktualizované).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Popis, výkon, úspora

  

 

To Top