Katalóg Produktov
Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky PROFiber Networking s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť PROFiber Networking s.r.o., so sídlom Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 764 451, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19913/T (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty:

email: info@profiber.eu
telefón: + 421 335 522 355

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


To Top