Katalóg Produktov
Menu

OTDR měření

iOLM-OTDR nejlepší přítel kabeláře

 

 - Stavíte nebo provozujete optické sítě?

 - Předáváte optickou trasu? Pak musíte prokázat její kvalitu

 - Opravujete optickou síť? Pak musíte znát místo poruchy.

 - Chcete měřit správně a přesně?

 - Co dokážete najít optickým reflektometrem OTDR?

 - Chtěli byste se to naučit? Přijďte na naše školení.

 

Základní měření optické trasy je měření optickým reflektoetrem OTDR. OTDR – Optical Time-Domain Reflectometer je nejvíce praktický a potřebný měřák pro každého optického kabeláře. Používá se na všechny typy aplikací, od přístupové PtP sítě, transportní sítě na velké vzdálenosti nebo sítě typu PON s použitím splitterů. Je potřeba mít OTDR s vhodnými parametry, které vyhovují pro měření v dané aplikaci. Zařízení určené pro přístupovou síť PtP nemá dostatečnou dynamiku pro dlouhé trasy v transportní síti a většinou nezměří správně ani na PON sítích..

Zařízení OTDR - optický reflektometr, využívá pro svoji funkci Rayleighův zpětný rozptyl ve vláknu. Pro jednotlivé aplikace se používá několik různých nastavení pulzů vysílaných do vlákna. Díky měření zpětného rozptylu z vlákna přenáší OTDR informace o měřené trase v optickém vlákně zpět do měřícího přístroje. Pro automatické zmapování optické linky, kde je nutné kombinovat různé měřicí pulzy, je vhodné využít techniku iOLM Intelligent Optical Link Mapper — iOLM.

iOLM

V závislosti na délce měřícího pulzu dochází na každé měřené události (událost = pokles nebo odraz signálu) k tzv. mrtvé zóně – čím delší pulz, tím delší mrtvá zóna je. Tato zóna je úsek za událostí, ve které není schopné OTDR detekovat, nebo jemně rozlišovat další události.

Pro správné změření optické trasy se používá předřadné vlákno a zařadné vlákno. Ty musí být dostatečně dlouhé k tomu, aby mrtvá zóna na portu OTDR nezasahovala do měřené trasy a tím bylo možné měřenou trasu vyhodnotit hned od začátku až do úplného konce. Délka pulzu také ovlivňuje rozlišení, jakým je schopný reflektometr změřit trasu. Pokud vás téma optimálního nastavení OTDR zajímá, přihlaste se na tyto školení:

 

 

OTDR vyhodnocuje několik druhů událostí a informací: délka optických úseků vč. útlumů a měrných útlumů, odrazivost spoje (konektory), útlum spoje (konektory, svary), konec měřeného úseku.

Technologie iOLM tuto detekci ještě dále zpřesňuje, zrychluje a celkově zjednodušuje obsluhu celého přístroje.

 

Pro měření na přístupové síti bod-bod použijete zařízení EXFO Last-Mile OTDR — MaxTester 715B

 

 • Lehký s vysokou výdrží baterie a konstrukcí pro použití v terénu.
 • Optimalizovaný na testování sítí bod-bod
 • ideální k testování tras do 40km.

Pro měření na PON síti nebo siti bod-bod do 85 km použijete zařízení EXFO PON/Metro OTDR — MaxTester 730C

 

 • Oproti jiným reflektometrům má vyšší rozlišení
 • Na PON sítích umožňuje detekovat události blíže ke splitteru.
 • Je vhodný i pro použití na delších trasách.

Pro nepřetržité testování a monitoring volných i provozovaných vláken jakékoliv optické sítě použijete zařízení EXFO OTDR — FG750 FiberGuardian

 • Rackové řešení OTDR/iOLM s optickým přepínačem a řídicí jednotkou.
 • Jednotky RTU jsou používány k trvalému sledování kvality libovolné optické trasy, ať už jsou trasy provozované či volné.
 • Rovněž je možné jej použít při výstavbě a aktivaci sítí bod-bod a PON.
 • Toto řešení lze využít jak pro plně integrovaný systém, tak i pro dočasné sledování vybraných lokalit.

 


Související produkty

Pro výše popsané aplikace a standardní situace na síti je vhodná zejména následující měřicí technika:

Řešení pro monitoring a správu optických sítí
 • Testování a monitoring volných i provozovaných vláken jakékoliv optické sítě
 • In-service, in-band CWDM testování a monitoring
 • In-service, out-of-band 1625 nm...
EXFO Last-Mile OTDR — MaxTester 715B
 • Praktický, lehký, výkonný, tabletem inspirovaný design
 • Sedmipalcový displej vhodný pro venkovní použití – největší ve své kategorii
 • Provoz na baterii...
EXFO PON/Metro OTDR — MaxTester 730C
 • Praktický, lehký, výkonný, tabletem inspirovaný design. Robustní konstrukce a 7" display
 • Celodenní provoz na baterii až 12hod. měření
 • Mrtvé...
EXFO SM+MM iOLM-OTDR — MaxTester 720C
 • Reflektometr, OTDR pro měření SM a MM vláken (850, 1300, 1310, 1550nm) 
 • Praktický, lehký a výkoný tabletem inspirovaný design
 • Podpora iOLM:...

Zápůjčky a pronájmy

Někdy potřebujete vyzkoušet novou techniku a seznámit se s ní. Jak se ovládá, jak se vám hodí pro vaše nasazení v projektu atd. Někdy v projektu není alokován rozpočet pro nákup měřicí techniky nebo investice do vlastního vybavení vám nepřipadá rentabilní. Pro tyto účely je vám k dispozici široký sortiment měřidel a servisní techniky z naší měřicí flotily.

Optický multimetr - EXFO OX1 PRO Servis
 • Optical Explorer OX1 - první multimetr pro optická vlákna
 • Tester pro každodenní instalaci a servis last mile sítí
 • Zobrazení veškerých událostí...
Optický multimetr - EXFO OX1 PRO Výstavba
 • Optical Explorer OX1 - první multimetr pro optická vlákna
 • Tester pro každodenní instalaci a servis last mile sítí
 • Zobrazení veškerých událostí...
EXFO PON/Metro OTDR — MaxTester 730C
 • Praktický, lehký, výkonný, tabletem inspirovaný design. Robustní konstrukce a 7" display
 • Celodenní provoz na baterii až 12hod. měření
 • Mrtvé...

Expertní měření a supervize projektů

Kromě instruktáže k měření přímo v terénu na vaší síti, jsme schopni a připraveni vaši síť změřit a zpracovat výsledky dle platných norem a pravidel. To může být vhodné zejména u prvních nebo důležitých projektů, kde každá chyba a nekvalita může mít fatální následky. Expertní měření provádíme nejen jako referenční, přejímková/akceptační měření, ale zejména v případě sporů, reklamací, či jiných pochybnostech o kvalitě. Než získáte vlastní dostatečné zkušenosti, jsme připraveni vám poradit, dohlédnout na kvalitu dodávek a dodavatelů nejen sítě, jejích bloků a prvků, ale také služeb montáže a oprav. Při svých expertních činnostech se opíráme o metrologické zázemí a zkušenosti naší kalibrační laboratoře s mezinárodní akreditací dle normy ISO/IEC 17025.


Metrologická a technická podpora

Při kontrole a rozhodování o kvalitě služby nebo sítě je důležité vědět, co měřím, proč to měřím a s jakou přesností to měřím. Nestačí jenom znát teoretické základy, výklad technických norem a osvojit si praktickou stránku měření. Je nutné znát dobře měřicí metodu, parametry svých měřidel a určit si chybu měření, korektně označovanou jako nejistotu měření. K těmto podmínkám patří i platná kalibrace měřidel a metrologická návaznost měřené veličiny a měřených přenosových parametrů. Je nutné mít měřidlo v dobrém technickém stavu, aktuální firmware a kvalitní HW+SW doplňky a příslušenství. O to se starají naši servisní technici a pracovníci kalibrační laboratoře.


Vybíráme z nabídky školení

Školení se vám může hodit zejména tehdy, pokud si potřebujete osvojit teoretické základy a získat praktické zkušenosti pro váš projekt. Seznámit se nejen obsluhou měřidel, ale i s jejich správným využitím, měřicími metodami a úskalími měřicích aplikací. To může zajímat nejen vás, ale i vaše nové kolegy a méně zkušené dodavatele. Náš tým lektorů a odborníků je schopen poskytnout konzultace k vašemu projektu nebo instruktáž měření a kontroly parametrů přímo v terénu na vaší síti.

K problematice diagnostiky a troubleshootingu jsou vhodné zejména následující kurzy AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®:

To Top