Katalóg Produktov
Menu

Správná metoda měření rychlosti

Jaká metoda měření rychlosti je správná? Existuje spolehlivý webový tester rychlosti připojení k internetu? To je otázka, kterou si jistě klade spousta z nás. Abychom na tuto otázku dokázali nározně odpovědět, tak jsme provedli měření různými metodami na 4 službách (tj. rychlostních profilech (1000 Mbit/s, 500 Mbit/s, 300 Mbit/s a 100 Mbit/s).

Cílem byloporovnat výsledky webových testerů rychlosti (NetMetr, Ookla speedtest) a referenčních metod IETF RFC 6349, ITU-T Y.1564 za běžných provozních podmínek na síti.

Měření bylo provedeno ve spolupráci s Výborem nezávislého ICT průmyslu z.s.

MĚŘENÁ TECHNOLOGIE:

GPON

NT (NETWORK TERMINAL)/SÍŤOVÉ ZAKONČENÍ:

Huawei EG8145V5


POUŽITÉ METODY MĚŘENÍ

EXFO NETBLAZER: REFERENČNÍ METODA ČTÚ

- 2 měřicí přístroje EXFO NETBLAZER v režimu dual test set. (1 umístěn v peeringovém uzlu, druhý v bodě předání služby uživateli).

- IETF RFC 6349

- ITU-T Y.1564 (EtherSAM)

- Měřeny 2 kroky z měřící sekvence dle metodiky ČTÚ (oproti předepsaným 6 krokům za 90 min)

www.netmetr.cz

- Měřeno ze 2 počítačů s různými operačními systémy Windows 10 a Linux

- Měřeno 2 prohlížeči - Firefox a Chrome - pro porovnání

OOKLA SPEEDTEST

- Měřeno ze 2 počítačů s různými operačními systémy Windows 10 a Linux

- Měřeno 2 prohlížeči - Firefox a Chrome - pro porovnání

- Použitý Ookla server: Dial Telecom (Praha)

EXFO EX1

- Certifikační tester připojení k internetu

- Speedtest Ookla

- Použitý Ookla server: Dial Telecom (Praha)


NAMĚŘENÉ HODNOTY

Měření pomocí webových testerů bylo provedeno ze 2 různých počítačů: PC1 s OS Windows TM, PC2 s OS Linux

Jak můžeme na grafu z naměřených výsledků na symetrické službě 1000 Mbit/s vidět, tak výsledky naměřené ve webových prohlížečích jsou velice nekonzistentní. Jediné spolehlivé výsledky poskytuje Referenční metoda IETF RFC 6349, ITU-T Y.1564 a EXFO EX1.


Naměřené rychlosti na symetrické lince 500 Mbit/s u webových prohlížečů se blíží šířce pásma, ale stále můžeme vidět určitou nekonzistenci jak u NetMetru, tak u Ookla speedtestu.


U rychlosti symetrické služby 300 Mbit/s už se dostáváme u webových prohlížečů k lepším výsledkům a některé z nich dosahují horní hranice šířky pásma sítě.

Pozn. Shaping ve směru up i down byl nastaven s rezervou - upload cca 310 Mbit/s, download 350 Mbit/s.


U rychlosti 100Mbit/s/100Mbit/s vidíme, že všechny metody jsou celkem spolehlivé a ukazují srovnatelné výsledky.


Závěr: 

Jak můžeme na výše uvedených grafech vidět, tak měření rychlosti na webových prohlížečích (ať už jde o Ookla speedtest nebo NetMetr) je při rychlostech nad 300 Mb/s nespolehlivé a dává nekonzistentní výsledky. Což znamená, že pro koncového zákazníka je velice složité službu nad 100 Mbit/s spolehlivě změřit webovým testerem. Při rychlostech služby >300Mbit/s, může dojít k nedorozumění pokud uživatel (spotřebitel) použije nějaký z výše uvedených webových speedtestů. Pokud je při testech místo webového Ookla speedtestu použita Ookla aplikace instalovaná v EX-1 nebo PC, její spolehlivost je poměrně vysoká. To dokládají výsledky EX-1, které se i při službě 1000Mbit/s blížily rychlosti meřené referenční metodou IETF RFC 6349.

 

Obecně platí, že webové testery jsou pouze indikátory rychlosti a z metrologického hlediska je nelze považovat za objektivní měřidla. Pro účely ochrany spotřebitele je tak rozhodující metodika ČTÚ a referenční metody v ní uvedené.

Hledání spolehlivého webového testeru, tzn. webové aplikace pro měření rychlosti připomíná hledání kamene mudrců. Pro regulatorní opatření ochrany spotřebitele je důležitá spolehlivá aplikace, pomocí které by si koncový uživatel a laický spotřebitel mohl sám provést orientační, přitom dostatečně přesné, měření. Taková aplikace navíc musí provést laického spotřebitele přípravou na měření, pomůže mu eliminovat chybové vlivy (např. odpojí ostatní provoz z domácnosti, připojí se kabelem, vypne ostatní aplikace zatěžující procesor měřicího počítače, ověří vhodnost síťového rozhraní aj.) a pomůže mu nastavit, pokud možno, objektivní podmínky testu - např. zadat smluvní rychlost. Pouze aplikace, která obchází i vadná nastavení nebo chyby prohlížeče, může mít dostatečnou přesnost pro hodnocení kvality služby a může sloužit k reklamačním účelům.

 

 

 

 
 

Související produkty

Pro výše popsané aplikace a standardní situace na síti je vhodná zejména následující měřicí technika:

EXFO FTBx-8870/8880 Multiservisní tester sítí
 • Kompaktní měřicí přístroj s velkou výdrží napájení z baterie
 • Umožňuje měření všech přenosových technologií DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel, CPRI...
TCP/IP testovací platforma - F-Tester
 • Unikátní řešení vyvinuté na ČVUT FEL
 • Založeno na otevřených nástrojích a platformách
 • Ověření parametrů dle smlouvy
 • Testy splnění běžně...
Tester vysokorychlostních sítí EXFO FTBx-88260
 • Kompaktní měřicí přístroj s velkou výdrží napájení z baterie
 • Umožňuje měření všech přenosových technologií DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel, CPRI...
EXFO Rackmount platforma LTB-2
 • Nonstop dostupnost a možnost testovat odkudkoliv
 • Testování souběžně až na 4 x 100G.
 • Funkce hot-swap pro rychlý přechod mezi přenosnými a rackmount...

Expertní měření a supervize projektů

Kromě instruktáže k měření přímo v terénu na vaší síti, jsme schopni a připraveni vaši síť změřit a zpracovat výsledky dle platných norem a pravidel. To může být vhodné zejména u prvních nebo důležitých projektů, kde každá chyba a nekvalita může mít fatální následky. Expertní měření provádíme nejen jako referenční, přejímková/akceptační měření, ale zejména v případě sporů, reklamací, či jiných pochybnostech o kvalitě. Než získáte vlastní dostatečné zkušenosti, jsme připraveni vám poradit, dohlédnout na kvalitu dodávek a dodavatelů nejen sítě, jejích bloků a prvků, ale také služeb montáže a oprav. Při svých expertních činnostech se opíráme o metrologické zázemí a zkušenosti naší kalibrační laboratoře s mezinárodní akreditací dle normy ISO/IEC 17025.


Metrologická a technická podpora

Při kontrole a rozhodování o kvalitě služby nebo sítě je důležité vědět, co měřím, proč to měřím a s jakou přesností to měřím. Nestačí jenom znát teoretické základy, výklad technických norem a osvojit si praktickou stránku měření. Je nutné znát dobře měřicí metodu, parametry svých měřidel a určit si chybu měření, korektně označovanou jako nejistotu měření. K těmto podmínkám patří i platná kalibrace měřidel a metrologická návaznost měřené veličiny a měřených přenosových parametrů. Je nutné mít měřidlo v dobrém technickém stavu, aktuální firmware a kvalitní HW+SW doplňky a příslušenství. O to se starají naši servisní technici a pracovníci kalibrační laboratoře.

To Top