Katalóg Produktov
Menu

ČVUT F-Tester

 • Unikátní řešení vyvinuté na ČVUT FEL
 • Založeno na otevřených nástrojích a platformách
 • Test rychlosti připojení
 • Zobrazení detailů změřených průběhů
 • Statistiky a různé grafické pohledy na data

ČVUT F-Tester

Zařízení F-tester slouží k analýze parametrů komunikačních sítí (včetně ITU-T Y.1564 a RFC 6349), kvalifikaci přípojek NGA a indikaci slabých míst síťových řešení. Unikátnosti testeru jsou v tom, že je založen na otevřených nástrojích a platformách, je přizpůsoben metodice měření dle ČTÚ/BEREC (Ověření parametrů QoS dle smlouvy).
Je možné spouštět testy proti dedikovanému serveru v privátní síti či Internetu, bod-bod mezi dvěma F-Testery ve veřejné i privátní síti, mnohabodové testy s různými scénáři a uživatelsky definované „multi-toky“ v kombinaci TCP/UDP. Konfigurace přístroje se provádí pomocí webového rozhraní, JSON-RPC a CLI (SSH, Terminal). 


   Měřicí nástroje

 • Iperf3 TCP/UDP    
 • FlowPing

   Testy pomocí protokolu TCP

 • konfigurovatelné parametry včetně počtu souběžných toků;
 • konfigurovatelné posloupnosti testů;
 • vyhodnocení přenosových rychlostí dle BEREC;
 • vyhodnocení zpoždění ve smyčce, příp. retransmisí.

   Testy pomocí protokolu UDP

 • ověření mezí propustnosti (Ramp test) … CIR+EIR;
 • ověření stability při konstantním toku;
 • vyhodnocení zpoždění ve smyčce a jeho kolísání;
 • vyhodnocení ztrátovosti paketů.

F-tester wireless

F-Tester Wireless je vybaven mimo standardních rozhraní Ethernet 1Gbit/s bezdrátovými moduly a může tak přímo měřit mobilní sítě a bezdrátové sítě WiFi.

 • Měření a ověřování parametrů NGA (Next Generation Access) sítí – ověření výkonnosti a spolehlivosti celé sítě, vybrané služby či aplikace (testy SLA), případně hledání problémů.
 • Drive testy za pohybu se zaznamenáním aktuální polohy a parametrů signálu bezdrátové sítě s následným zobrazením přenosové rychlosti a dalších parametrů v závislosti na poloze.
 • Zařízení nebo služba – měřicí systém dodáváme jako zařízení nebo poskytujeme službu včetně vyhodnocení expertním týmem.
 • Testy ušité na míru – standardní šablony testů jsou připraveny pro nejčastější případy v praxi s možností přizpůsobeni pro vlastní aplikace pro různorodé scénáře a topologie.
 • Výsledky zřejmé na první pohled – grafy v podobě časových průběhů, histogramů, box-plot aj. ukazují vzájemné souvislosti parametrů. Statistická nadstavba pro vyhodnocení i těch nejsložitějších situací.

Zařízení F-Tester je určeno pro měření parametrů komunikačních sítí založených na rodině protokolu TCP/IP. Pro měření lze definovat měřicí scénář s libovolným datovým profilem (časovou sousledností) generovaných dat. Výsledky provedených měření jsou pak vyhodnoceny korelovanými časovými průběhy odezvy komunikační sítě v podobě aktuální přenosové rychlosti, zpoždění ve smyčce a chybovosti. Výstupem analýzy jsou přehledné grafy ve vektorovém formátu PDF. Systém rovněž ukládá naměřená data ve formátu CSV k případnému dalšímu zpracování.

Testovací možnosti

Krátkodobá měření

 • přehledové ověření funkčnosti

 • ověření mezních parametrů

Dlouhodobá měření

 • detailní měření v horizontu hodin, dnů, týdnů

 • testování stability komunikace

Obecné typy testů

 • měření definovaným profilem rychlosti (generování toku UDP s různou a v čase proměnnou velikostí paketů) - konstantní rychlost, schody, dávky, pila a další složitější časové průběhy
 • generování většího počtu toků zároveň mezi různými kombinacemi síťových sond
 • emulace toků na základě předdefinovaných charakteristik nebo ze záchytu dat (např. pro aplikace http, VoIP, IPTV, speciální průmyslové protokoly)
 • generování DoS nebo DDoS útoků
 • topologie testovací sítě: bod-bod, bod-více bodů, mesh

Produkt manažer:

Peter Potrok
Key Account Manager
Josef Beran
Technický specialista prodeje


Datasheet

název typ kB
FTester_4drive-box_v1 pdf 225.70K
FTester_v3_wireless pdf 245.45K

Manuály - Dostupné po přihlášení.

název typ kB
F-Tester_Devices_Manual_2v1 pdf 7.77M

Software & download - Kompletní ponuka softvéru je dostupná po přihlášení.

Produkt neobsahuje software.

Příslušenství

Produkt neobsahuje příslušenství.
To Top