Katalóg Produktov
Menu

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY

Osobní údaje

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuji svůj dobrovolný souhlas s poskytnutím výše uvedených údajů společnosti PROFiber Networking v souladu se zákonem 101/2000 SB., o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, aby zpracovala a uchovávala mé osobní údaje po dobu neurčitou za účelem registrace mé osoby, sdělení aktuálních informací o semináři/vzdělávacích a marketingových akcí (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing a sms).

Tímto prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a správné. Jsem si vědom/a svého práva které umožňuje souhlas k uchovávání a zpracovávání osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Souhlas k pořizování audiovizuálních materiálů Jsem si vědom(a), že na seminářích budou pořizovány audiovizuální materiály (s možností zachycení mé osoby v podobě obrazového nebo zvukového záznamu), vyplněním a odesláním registračního formuláře uděluji společnosti PROFiber Networking písemný souhlas s pořízením takovýchto záznamů mé osoby, s jejich dalším zpracováním a zveřejněním.


To Top