Katalóg Produktov
Menu

Servis a kalibrace

KALIBRAČNÉ LABORATÓRIUM AKREDITOVANÉ SNAS pod číslom 527/K-101

Medzinárodné kalibračné laboratórium spoločnosti PROFiber Networking je v prevádzke od roku 2015 a nachádza sa v Trnave.

 

Za použitia najmodernejšieho vybavenia vykonávame servis a kalibrácie meradiel pre vláknovú optiku, optické komunikácie, telekomunikačné siete a datakomunikácie. Naše služby poskytujeme zákazníkom v celej Európe.  Výsledkom Kalibrácie je kalibračný štítok a kalibračný certifikát.

 

Kalibrujeme


Expresné kalibrácie
Naše kalibračné laboratórium ponúka expresné kalibrácie. Vaše meradlo môžeme nakalibrovať prednostne do 24 h!

Kalibrácie podľa štandardov
Kalibračné metódy sú plne v súlade s medzinárodnými štandardmi a zákonom o metrológii č. 142/2000 z.z. Naše pracovisko je súčasťou EXFO certifikovaných servisných centier (EXFO CSC).

Servisné stredisko
Naša spoločnosť je autorizonaným servisným strediskom pre meracie prístroje EXFO a zváračky Furukawa FITEL.

  

To Top