// google analytics zaciatok // google analytics koniec
SK CZ EN
  • Home
  • O nás
  • Produkty
  • Kalibrační laboratoř
  • Školení
  • Služby
  • Akce
  • Download
  • Kontakt

Nákupní košik:

Kalibračné laboratórium
Produkty
Agenda

Kalibrační laboratoř

  AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ
PROFiber Networking s.r.o. v Trnavě  

          

Mezinárodní kalibrační laboratoř společnosti PROFiber Networking je v provozu od roku 2015 a nachází se  v Trnavě na Slovensku.

Za použití nejmodernějšího vybavení provádíme servis a kalibrace měřidel pro vláknovou optiku, optické komunikace, telekomunikační sítě a datakomunikace. Naše služby poskytujeme zákazníkům v celé Evropě.  Výsledkem kalibrace je kalibrační štítek a kalibrační certifikát.   

 

•    Kalibrace včetně výměny optických konektorů
•    Nastavení kalibračních konstant v měřidle (adjustace)*
•    Vynikající měřící schopnost, moderní vybavení, malé nejistoty, zkušený tým
•    Kalibrační metody dle mezinárodních technických norem a doporučení
•    Expresní kalibrace (24 h)
•    Kalibrujeme měřidla všech výrobců bez ohledu na značku
•    Zapůjčení záložních měřidel po dobu kalibrace
•    Software upgrade měřidel součástí kalibrace
•    Seznam měřidel, u kterých je možné provést adjustaci, vám rádi sdělíme na vyžádání

Kalibrujeme
•    optické reflektometry (OTDR)
•    měřidla optického výkonu
•    zdroje optického záření
•    optické spektrální analyzátory (OSA)
•    Ethernet testery a testery pro datakomunikace, telekomunikace
•    měřidla optického útlumu, soupravy měřidel pro měření útlumu včetně automatického režimu (OLTS)
•    měřidla útlumu odrazu
•    variabilní optické útlumové články
•    měřidla délky optických tras

Expresní kalibrace
Naše kalibrační laboratoř nabízí expresní kalibrace. Vaše měřidlo můžeme nakalibrovat přednostně do 24 h!
Kalibrace dle standardů
Kalibrační metody jsou plně v souladu s mezinárodními standardy a zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. Naše pracoviště je součástí EXFO certifikovaných servisních center (EXFO CSC).

Certifikace
Obdržené certifikace jsou součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization).
Jedná se o oficiální potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti pro vykonávání definovaných činností

EN ISO 9001:2008
- označení standardu pro systém managementu kvality. Jedná se o nastavení základních řídicích procesů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka (proto systém managementu kvality).

ISO/IEC 17025:2005 – označení normy, která stanovuje všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ CENTRA
PROFiber Networking s.r.o. v Trnavě a v Praze


Komplexní kontrola a software upgrade Vašeho měřidla
V průběhu kalibrace zkontrolujeme funkčnost vašeho měřidla nebo platformy. Součástí kalibrace měřidel EXFO je výměna poškozených krytek konektorů, krytek detektorů, šroubů a jiných drobnýh částí přístrojů. Automaticky provádíme upgrade vašeho měřidla na aktuální verzi softwaru/firmwaru, aby byla zaručena řádná funkce měřidla. Nové verze softwaru mohou přinášet i nové funkce vašemu měřidlu.

Zkontrolujte si konektor Vašeho měřidla
Našim zákazníkům zdarma umožňujeme kontrolu optického konektoru měřidla, nebo předřadného vlákna. Kontrolu provádíme videomikroskopem se softwarem ConnectoMax pro vyhodnocení kvality konektroru dle standardu IEC 61300-3-35, 1.0.

Výměna optického konektoru součástí kalibrace
Kvalita optického konektoru měřidla výrazně ovlivňuje výsledky měření. Kalibrace měřidla s poškozeným konektorem není vhodná. Poškozený konektor může zkreslit výsledky kalibrace. Technici z naší kalibrační laboratoře si tuto skutečnost uvědomují, proto je u měřidel EXFO zároveň s kalibrací vyměněn i optický konektor.

Nastavení kalibračních konstant měřidla
Bude-li u Vašeho měřidla EXFO zjištěna odchylka, provedeme nastavení kalibračních konstant v paměti měřidla, tzv. adjustaci. Vaše měřidlo bude výsledky měření zobrazovat již s korigovanou odchylkou stupnice.*

Záložní měřidlo po dobu kalibrace
Nabízíme zapůjčení záložního měřidla po dobu kalibrace Vašeho měřidla. Zapůjčením měřidla se vyvarujete prostojům a nenaruší se váš pracovní plán. Cena za zapůjčení měřidla je zvýhodněna slevou 50% z běžného ceníku zápůjček.

Doručení měřidla do kalibrační laboratoře
Vaše měřidlo můžete ke kalibraci předat osobně nebo zaslat přepravní společností. Místa pro zaslání nebo osobní předání jsou v Praze a Trnavě.


Kontakt pro cenovou nabídku

Pro bližší informace o cenách kalibrací kontaktujte
servis(zavinac)profiber.eu nebo +420 225 152 050.