Katalóg Produktov
Menu
Katalóg produktov

» Laboratória a výroba » Merače vlnovej dĺžky – wavelength metre

Veľmi presné merače vlnovej dĺžky s presnosťou až 0,1 pm. Spektrálne rozlíšenie až 2 GHz. Široké pokrytie optických pásiem. Súbežné meranie až 1000 optických signálov.

 • Rychlý a přesný optický spektrální analyzátor, navržen pro použití ve výrobě
 • Dva modely – pro použití v O pásmu nebo C pásmu
 • Rychlost přeběhu 500 ms (pro O pásmo)
 • Rozlišení (RBW) 20 ps – 100 pm
 • Opakovatelnost měření vlnové délky ±10 pm
Bristol Instruments Meradlo vlnovej dĺžky Bristol 228
 • Absolútna vlnová dĺžka meraná s presnosťou ± 0.3 pm
 • Kontinuálna kalibrácia so zabudovaným štandardom vlnovej dĺžky
 • Hladina významnosti merania >99.7%
 • Súčasné meranie celkového optického výkonu s presnosťou ± 0.5 dB
 • Doba merania 0.1 s
 • Minimálny požadovaný vstupný výkon -30 dBm
 • SCPI rozhranie cez USB 2.0, Ethernet, nebo GPIB
Bristol Instruments Meradlo vlnovej dĺžky Bristol 328
 • Absolútna vlnová dĺžka merania s presnosťou ± 0.3 pm
 • Kontinuálna kalibrácia so vstavaným štandardom vlnové dĺžky
 • Hladina významnosti merania >99.7%
 • Súčasné meranie celkového optického výkonu s presnosťou ± 0.5 dB
 • Doba merania 0.25 s
 • Minimálny požadovaný vstupný výkon -40 dBm
 • SCPI rozhranie cez USB 2.0, Ethernet, alebo GPIB
Bristol Instruments Měřidlo vlnových délek Bristol 428
 • Súbežné meria vlnovú dĺžku a výkon až u 1000 optických signálov
 • Absolútna vlnová dĺžka meraná s presnosťou ± 0.3 pm
 • Kontinuálna kalibrácia so vstavaným štandardom vlnovej dĺžky
 • Hladina významnosti merania >99.7%
 • Výkon merania s presnosťou ± 0.5 dB
 • Automatický výpočet OSNR do >40 dB
 • Minimálny požadovaný vstupný výkon -40 dBm
Bristol Instruments Měřidlo vlnové délky pro CW lasery 521 SERIES
 • Absolútna vlnová dĺžka meraná s presnosťou ± 0.005 nm
 • Kontinuálna kalibrácia so zabudovaným štandardom vlnovej dĺžky
 • Voliteľný rozsah vlnových dĺžok od 400 do 1700 nm
 • Frekvencia merania 10 Hz    
 • Minimálny požadovaný vstupní výkon 5 µW
 • Zobrazenie vlnovej dĺžky, vlnového čísla nebo frekvencie
 • Vstupný konektor situovaný na prednom čele prístroja
 • Zahrnuje software pre vlastne alebo LabVIEW programovanie
Bristol Instruments Měřidlo vlnové délky pro CW lasery 671 SERIES
 • Meria absolútnu vlnovú dĺžku s presnosťou vyššou ako ± 0.0001 nm
 • Kontinuálna kalibrácia so zabudovaným štandardom vlnovej dĺžky
 • Voliteľný rozsah vlnových dĺžok od 375 nm do 12 µm
 • Súčasné meranie celkového optického výkonu s presnosťou ± 15%
 • Frekvencia merania až 10 Hz
 • Minimálny požadovaný vstupný výkon 10 µW  
 • Zobrazenie vlnovej dĺžky, vlnového čísla alebo frekvencie
Bristol Instruments Analyzátor spektra laseru 771 SERIES
 • Meradlo vlnovej dĺžky a zároveň spektrálny analyzátor v jednom prístroji
 • Absolútna vlnová dĺžka meraná s presnosťou až ± 0.0001 nm
 • Spektrálne rozlíšenie až 2 GHz
 • Kontinuálna kalibrácia so zabudovaných štandardom vlnovej dĺžky
 • Voliteľný rozsah vlnových dĺžok od 375 nm do 12 µm
 • Určený pre kontinuálne a vysokofrekvenčne pulzné lasery
 • Minimálny požadovaný vstupní výkon 5 nW       
 • Clona s viditeľným smerodajným lúčom pre IR a mid-IR vlnovej dĺžky
Bristol Instruments Vysokorychlostné meradlo vlnovéj dlžky 828B
 • Absolútna vlnová dĺžka meraná s presnosťou ± 1 pm
 • Vzorkovacia frekvencia 1 kHz
 • Automatická kalibrácia so zabudovaným štandardom vlnové dĺžky
 • Hladina významnosti merania >99.7%
 • Súčasné meranie celkového optického výkonu s presnosťou ± 0.5 dB
 • Citlivosť -40 dBm
 • Prevádzka s kontinuálnymi a modulovanými signálmi
 • Odolný design pre prostredie výroby
Bristol Instruments Meradlo vlnovej dĺžky pre pulzné lasery 871 SERIES
 • Pracuje s pulznými aj CW lasery
 • Absolútna vlnová dĺžka meraná s presnosťou až ± 175 MHz
 • Automatická kalibrácia so vstavaným štandardom vlnovej dĺžky
 • Voliteľný rozsah vlnových dĺžok od 375 do 1700 nm
 • Frekvencia merania 1 kHz
 • Asynchrónna prevádzka s automatickou detekciou pulzu
 • Minimálna požadovaná vstupná energie 1 µJ
 • Zobrazenie vlnovej dĺžky, vlnového čísla alebo frekvencie
Bristol Instruments Měřidlo vlnových délek Bristol 338
 • Kontinuální kalibrace s vestavěným standardem vlnové délky.
 • Rozsah vlnových délek od 1270 do 1680 nm.
 • Pracuje s CW a modulovanými signály.
Bristol Instruments Vysokorychlostní měřidlo vlnové délky Bristol 828
 • Přesnost vlnové délky až ± 0,3 pm.
 • Automatická kalibrace s vestavěným standardem vlnové délky.
 • Úroveň spolehlivosti měření ≥ 99,7 %.
Bristol Instruments Laserový spektrální analyzátor Bristol 772B-MIR
 • Spektrální analýza pulzních a CW laserů.
 • Spektrální rozlišení 4 GHz.
 • Kontinuální kalibrace s vestavěným standardem vlnové délky.
To Top