Katalóg Produktov
Menu
Katalóg produktov

» Monitorovacie systémy » Systém pre koreláciu a analýzu

Monitorovacie systémy na rôznych úrovniach sieťového modelu vedia kontinuálne v čase overovať rôzne sieťové parametre rôznymi protokolmi (TWAMP, OWAMP, ...). Monitorovacie systémy v závislosti na nároky na nich kladené sú aktívne alebo pasívne.

ALBEDO Net.Audit
 • Skutočné END-TO-END meranie aj za NAT
 • Založený na protokole pre jednosmerné aktívne meranie OWAMP [RFC4656] pre získanie jednosmernej metriky
 • Synchronizované sondy pre dosiahnutie vysokej presnosti QoE meranie šírky pásma, QoS a SLA
 • Multiprotokolový IPTV, VoIP a Critical Data enabler
 • Umožňuje zákazníkom definovať si ciele QoS nebo SLA
 • Centralizovaná správa, konfigurácia na diaľku nevyžadujúca zásah terénnych technikov
 • Point-to-Point a Multipoint-to-Multipoint konfigurácia
EXFO Worx
 • Poskytuje service assurance novej generácie pre real-time IP služby
 • Ponúka carrier-class škálovatelnosť a spoľahlivosť
 • Umožňuje end-to-end testovanie služby naprieč celou sieťou
 • Umožňuje bezpečné zavádzanie a správu na diaľku
 •  Poskytuje kontinuálnu auditáciu výkonu spolu s proaktívnou notifikáciou
 • Dovoľuje podporu celého životného cyklu služby
 • Integruje sa do systému operačnej podpory pomocou API založených na štandardoch
EXFO - BV-3100
 • Meranie výkonu IP a Ethernet služieb v reálnom čase
 • Plne integrované do systému EXFO Worx pre správu a analýzu
 • Flexibilný, celosvetové možnosti synchronizácie času
 • Carrier-class design, certifikácia NEBS Level 3
 • Prevádzková jednoduchosť pre „lights-out„ správu
 • Podpora IPv4 a IPv6
 • Dva 10G porty pre až 20G celkovej testovacej šírky pásma   
EXFO - BV-1
 • Plne integrovaný do systému EXFO Worx pre správu a analýzu
 • Triple-play QoE testovanie s VoIP, video a Internet assurance testy
 • End-to-end a jednostranné testy
 • Podpora IPv4/IPv6
To Top